Forside / Artikkel

Kvinner og likestilling


Ingen stemmer er registrert.


Ingen kommentarer. Bli den første!
Skrevet av sara hansen
Språk: Norsk (bokmål)
Karakter: 5
Klassetrinn: Ungdomsskolen

Forskjellen på kvinner og menn.

Det er vanskelig å finne et samfunn der menn og kvinner er likestilt. Kvinner har oftest mindre eiendom enn menn, de får kortere utdannelse, tjener mindre og har mindre erfaring på hvordan samfunnet skal styres. Det er fortsatt slik de fleste steder i dag.

Likestillingsloven sier at kvinner og menn skal gis lik muligheter til arbeid og utdanning. Loven sier også at den som søker jobb skal ikke bli vurdert på bakgrunn av kjønn, Også lærebøkene i norskeskoler er blitt endret etter at likestillingsloven kom.

I dag kan kvinner velge høyutdannet yrker som menn. Da tenker de fleste at det er likestilling rundt om i verden, siden kvinner har kommet i et nivå der de utdanner seg til et yrke som pleide å være "mann yrke", men der tar de feil, selv om kvinner jobber en likestilling som menn så får de mindre lønn enn menn.

Fra det 7, århundre fikk kvinner nye rettigheter i den nye religionen Islam som spredte seg raskt fra Arabia til Midtøsten. Kvinnene hadde en svak stilling i det tradisjonelle arabiske samfunnet. De levde uten rettigheter. Profeten Muhammed erklærte at kvinner hadde rett til skilsmisse, til barnebidrag, til å arve jord og andre eiendeler. Disse rettighetene ble skrevet veldig presist i det hellige boken Koranen, og i de islamske lovene. Selv om kvinner ikke fikk rettigheter på linje med menn, så fikk de støtte av lovene.

Det var spørsmålet om kvinners stemmerett, retten til å stemme og delta i valgene på lik linje som menn. Voksne menn hadde stemmerett i de fleste vestlige land, men de eneste landene som hadde gitt kvinner stemmerett var New Zealand i 1893 og Australia i 1902. I 1905 ble Finland det første landet i Europa som gav kvinner stemmerett. Alle disse landene var demokratiske, og kvinnelig stemmerett ble til slutt godtatt. Men det samme kjedde ikke i land med større befolkning der forskjellen mellom fattige og rike var større.

Første verdenskrig påvirket livet til europeiske kvinner på mange måter. Mens de unge mennene ble sendt av gårde for å sloss, overtok kvinner de jobbene som ble stående ledig. Gjennom mange år var kvinnene blitt fortalt at mye av dette arbeidet var "ukvinnelig", men nå var krigsarbeidet blitt en plikt. Likevel ble kvinner gitt langt lavere lønn enn menn. Krigen gjordet spørsmålet om stemmerett for kvinner mindre stridbar. Når man så hvordan kvinner påtok seg nye roller forsvant mange meninger om hva kvinner kunne klare og hva de ikke kunne klare. Norge og Danmark gav kvinnene stemmerett i 1913 og 1915.

Da den nye krigen brøt ut i 1939, ble kvinnenes stilling vurdert på nytt. Som under første verdenskrig måtte kvinnene "fullføre" mennenes jobb. Da andre verdenskrig var over ble det forventet av kvinnene at de skulle oppgi sitt arbeid og sine lønninger til mennene. Mange kvinner ble oppsagt eller gitt "kvinne arbeid" som renholder til lavere lønn. Men, som etter første verdenskrig kunne man ikke vende tilbake til fortiden. I de allierte landene som vant krigen, hadde kvinnene vunnet styrke, de var også med på å sloss, og nå forlangte de et bedre liv.

Utnyttelse har med å gjøre hvordan kvinne kroppen blir sett på og brukt. Fra 1970- tallet var det større åpenhet om seksuelle spørsmål, også om sex før ekteskap, skilsmisse og lesbiskhet, og samtidig større frihet til å produsere pornoblader. Det ble opprør mot kjønnets konkurranser, pornoblader og sex fikserte reklamer, de mente at det var og er fremdeles en utnyttelse av kvinner.

Undersøkelser gjennomført av FNs organisasjoner viser det seg at 70 % av verdens fattigste mennesker er kvinner og jenter. Selv om det er enorm forskjell mellom kvinner i rike og fattige land, har de også noe til felles. Flere kvinner jobber mer enn før. Dette er nødvendig for mange kvinner for at de skal kunne hjelpe familien. Det er flere ugifte og skilte kvinner enn noen gang som har ansvaret for barn uten støtte fra barnefaren, eller fra sin egen familie. Flere kvinner enn før bruker prevensjonsmidler, og i de fleste land er det flere jenter som får skole gang, som tjener penger og lever lengre enn deres mødre gjorde den gang.

Kvinnenes stilling i samfunnet kan også bevege seg i gal retning. Etter at Sovjetunionen brøt sammen i 1991, begynte russiske kvinner å miste rettighetene de hadde. Da Russland kom i en økonomi krise, erklærte myndighetene at menn skulle ha førsteretten til arbeid, selv om kvinnene hadde bedre utdannelse. Russiske kvinner strevde for å overleve under vanskelige forhold. I Afghanistan var situasjonen mye verre. Der mistet kvinnene alle rettigheter etter at landet kom under Taliban- styret (1995-2001). Taliban- styret skulle representere det sanne Islam. Selv om Koranen gav rettigheter til kvinnene, nektet Taliban kvinne arbeid utenfor hjemmet, og jentene fikk ingen skolegang. Kvinner som stridet mot "Talibanske" lover ble straffet med offentlig vold. Taliban har mistet makten i Afghanistan nå, men afghanske kvinner strever ennå med enorme problemer.

Det ser ut til at det meste har endret seg til det bedre, spesielt i de vestlige landene. Jenter gjør det bedre enn gutter på skolen, og tar oftere høyere utdannelse. Flere kvinner konkurrerer med menn om de beste stillingene, de gifter seg senere enn før, og får færre barn. Det er mer åpenhet om sex, det er flere kvinnelige ledere på de fleste områder. Holdninger som holdt kvinner nede er blitt ignorert. Endelig er det mange kvinner som står for at de skal behandles rettferdig og likstilt, med respekt og verdighet, mens de krever sine liv slik de ønsker det.


Annonse
Disclaimer: Alle dokumenter er kun for informasjon og ikke-kommersiell bruk. Alle stiler og oppgaver tilhører den opprinnelige skribent. Copyright © 2007 Mathisen IT Consult AS
Om Norsk Skoleforum