Forside / Artikkel

Buddhismen


Gjennomsnitt av 10 stemmer.


Les kommentarer (2 stk)
Språk: Norsk (bokmål)
Klassetrinn: Ungdomsskolen
Et lite sammendrag av buddhismen.

Buddhismen:
Buddhismen har fulgt forskjellige veier i de 2500 årene som har fulgt etter Buddhas død. Bare i det første århundre etter oppsto det to hovedretninger: Theravada og Mahayana.

Theravada:

Theravada betyr <>.
Den kalles også for den sørlige buddhismen. Innen Theravada mener de at ikke alle kan oppnå oppvåkning i det livet de nå lever, det krever store anstrengelser og du må regne med mange gjenfødsler før du kan oppnå Nirvana.
Buddha blir sett på som en veileder og et forbildet.

Mahayana:

Mahayana blir kalt den store vognen.
Mahayana legger større vekt på at alle mennesker kan følge veien til frigjøring som er viktig, det er også like viktig å ha medfølelse for andre.
Mahayana er i hovedsak utbredt i: Nepal, Tibet, Vietnam, Kina og Japan.

Den tibetanske buddhismen:

Den øverste ledelsen for denne retningen er Dalai Lama.
Innen den tibetanske buddhismen har de laget sitt eget sett med metoder for å oppnå frigjøring. Disse kalles tantra eller uajrana.
Målet er å snu negative tanker og energi som hat, misunnelse og hovmot til visdom.
Selv om du beholder energien retter man det den motsatte veien til noe positivt. Måten å oppnå frigjøring kan deles i to grupper.

Den direkte veien:
I denne retningen mener man at du kan oppnå oppvåkning i dette livet. Den går ut på å angripe den grunnleggende uvitenhet. For å gjøre dette må du ha praktisert buddhismen i flere liv, men det er farlig, og bør bare gjøres under oppsyn av en munk.

Den gradvise veien:
Siden den direkte veien ikke passer for alle, for dem kan den gradvise veien være en mulighet. Den gradvise veien har forskjellige metoder til å øke hver og ens karma (gode handlinger mot andre med minst mulig tanke på en selv).

Zenbuddhismen:
Zen er en form for buddhisme som først og fremst er utbredt i Japan, Kina, Vietnam og Korea, men det er også stor interesse for zen i Europa og USA. Zen buddhistene forsøker gjennom meditasjon å åpne sinnet for innsikt eller oppvåkning. Innen Zen spiller meditasjon en stor rolle, siden det er mange ting her i livet du ikke kan bruke logikk på, derfor legger Zenbuddhismen stor vekt på meditasjon. Zen buddhister arbeider noen ganger med spørsmål som: Hvem er jeg? Og alle kjenner lyden av to hender som klapper, men hva er lyden av én hånd som klapper?

Litt fakta om buddhismen:
Buddhismens grunnlegger var Siddhartha Gautama, da han ble en Buddha grunnla han buddhismen. Buddhismen konsentrerer seg om veien vekk fra lidelse derfor er buddhismen en svart optimistisk religion. De fleste som er buddhister er barn med buddhistiske foreldre, i tillegg kommer alle som går over til å bli buddhist. Du trenger ikke noen dåp av noe slag for å bli buddhist.

Buddhismen oppstod i India, der dens åndelige far Buddha levde på 500 - tallet f. Kr. Han skal ha forlatt et liv i rikdom og prakt for å søke sannheten. Etter at han hadde vunnet den høyeste innsikt, levde han sammen med en flokk disipler og tiggermunk og forkynner av den nye læren. Buddhismen holdt en stund på å fortrenge hinduismen, men senere gikk den tilbake i India, der den gamle religionen igjen ble dominerende. I stedet spredte buddhismen seg over Øst - Asia, der den enkelte steder blandet seg med game folkereligioner. Kjernen i buddhismen ermunkevesenet. Ifølge læren bør egentlig alle buddhister hengi seg til munke livet. Lekmannens oppgave er å gi gaver som kan forsørge munkene og nonnene, som lever i fullstendig fattigdom.

Buddhismen
Buddhismen oppstod på 500-tallet f. Kr. I India som følge av Buddhas forkynnelse. Læren stammer fra hinduismens tanker om sjelvandring og om muligheten til å bli frelst fra tilværelsens evige kretsløp. Men Buddha regnet verken med guder eller noen egentlig menneskelig sjel - sjelen er bare en kombinasjon av tilfeldige sjeltilstander. Buddha forkynner de fire <>:
1) Tilværelsen er lidelse,
2) Lidelsens opphav er livs tørsten,
3) Lidelsens botemiddel er å slokke livs tørsten,
4) Veien til dette målet er <>.

Frelsener Nirvana, <>, som gir ro og avbryter sjelevandringens rekke gjenfødsler. Den åttedelte veien er riktig tro, riktig beslutning,riktig tale, riktig handling, riktig levesett, riktig levesett, riktig streben, riktig tenking og riktig fordypelse (meditasjon). Med til dette moralske liv hører også forbud mot å drepe ethvert levende vesen, å stjele, å leve usedelig, å lyve og å nyte alkohol. Munke livet er helt sentralt. Munker og nonner lever i fattigdom og går daglig sin tiggergang.

Buddhismen spredte seg raskt i India og var en tid den dominerende religion. Men senere ble den igjen fortrengt av hinduismen, å på tusen tallet var den praktisk talt forsvunnet i det landet der den oppstod. I stedet hadde den østover til sentral og øst - Asia. Samtidig ble den på ulike vis endret. Allerede på et tidlig stadium var det to hovedretninger,hinyana (den lille vogn)og mahayana (den store vogn).

Hinyana er den opprinnelige formen, og den finner man først i Sri Lanka, i Burma og Thailand. Mahayana ble den ledende retningen i Kina og Japan. I denne tradisjonen er Buddha en frelser skikkelse som er gjenstand for dyrking: Han anses for og ha avstått fra nirvana for først å frelse alle levende vesen. Man tror også på andre slike frelsere, bodhisavtta - skikkelser som i sporene etter Buddhas grenseløse kjærlighet hjelper menneskene, og som mange dyrker som guder. Mahayana er ofte blitt blandet med folkelig kult, og har fått et organisert kirkevesen og et rikt utviklet ritual.

I Japan dominerer Buddhismen, og den har flere slekter. Mest lik den opprinnelige er zen, som med meditasjon og åndelige øvelser vil frigjøre sjelen fra jordiske bånd. I Tibet og Mongolia har buddhismen smeltet sammen med lokale tradisjoner til den egenartede lamaismen.

I forbindelse med den nasjonale fornyelsen i Asia har buddhismen fått en renessanse i vår tid. Den er blitt mer samfunns engasjert, og den har også gått ut med en aktiv misjon også i vestlige land.

Kilde:
Under samme Himmel s.179 - 183


Annonse
Disclaimer: Alle dokumenter er kun for informasjon og ikke-kommersiell bruk. Alle stiler og oppgaver tilhører den opprinnelige skribent. Copyright © 2007 Mathisen IT Consult AS
Om Norsk Skoleforum