Forside / Artikkel

Norrøn mytologi


Gjennomsnitt av 9 stemmer.


Ingen kommentarer. Bli den første!
Språk: Norsk (bokmål)
Karakter: 5
Klassetrinn: VK 1 almenn
En kort oppgave om den norrøne mytologien, ganske enkel egentlig...

For ca. 1000 år siden, da vikingene levde og kristendommen ennå ikke hadde gjort sitt inntog, var det den norrøne gudelære som var utbredt som religion. Den norrøne mytologien var utgangspunktet for vikingene og deres levemåte.
Vikingene trodde på et utall av skapninger og vesen som alle var en del av en større sammenheng. Gudene kalte de æser. Det var de som utgjorde den norrøne mytologiens verdensbilde.

Verdenbildet:
Selve verden var flat og arrangert i sirkler som årringene i et tre. Helt ytterst låg det dype verdenshavet, det var der Midgardsormen holdt til, en stor sjøorm som var så stor at han nådde hele verden rundt og kunne bite seg i halen.
Inne på fastlandet låg Utgard. I Utgard låg Jotunheimen, hjemmet til de onde og menneskefiendtlige jotnene. Innenfor en stor mur midt i verden finner vi Midgard, menneskenes hjem. Muren skapte æsene for at menneskene skulle ha et trygt sted å bo, og for å skjerme dem mot jotner, tusser og andre skrømt.
Som en slags kjerne i Midgard, låg Åsgard, æsenes borg. Åsgard var bygd som en festning, og innenfor murene var alle bygningene samlet rundt et tun. Midt i tunet stod verdenstreet Yggdrasil, et tre som aldri mistet løv og røttene strekte seg ut i alle verdenshjørner.
I Åsgard låg også Valhall. Valhall var Odins bosted, og alle menn som falt i kamp kom dit. Der samlet Odin falne krigsmenn i påvente av den store kampen ved verdens undergang.

Gudene:
Den norrøne mytologien var polyteistisk, det vil si at det eksisterte flere guder, også kalt æser. Æser var de mannlige gudene og åsynjer de kvinnelige.
Odin var den mektigste åsen av dem alle. Han var enøyd og den eldste blant æsene. Odin skapte verden og gav liv til menneskene. Han hadde to ravner, Hugin og Munin, de fulgte med på hva som skjedde i Midgard. Når Odin var ute å reiste, brukte han hesten sin Sleipner som hadde åtte bein, og var raskere enn noen annen hest.
Odin var den mektigste og klokeste, men Tor var den sterkeste. Tor var gud over vær og vind, og var æsenes fremste beskytter mot jotnene. Tor hadde et våpen, hammeren Mjølner som var smidd av dverger og var uknuselig.
Loke var den norrøne "narreguden". Han var av jotunætt, men vokste opp blant æsene. Loke viste seg som den viktigste bipersonen i mytene om æsene, ofte som Tor eller Odin sin følgesmann. Loke var også far til Midgardsormen.
I de mange fortellingene, virker æsene som om de var udødelige og allmektige, men sannheten er at de var akkurat som sine tilbedere, bortsett fra at de hadde overnaturlige egenskaper.

Kilder i mytologien:
I dag ser vi på 2 bøker som spesielt viktige når det gjelder kilder i den norrøne mytologien. Snorre Edda og Den Eldre Edda.Snorre Edda er en slags håndbok i gudelære og skaldskap, noe som er den viktigste kilden til den norrøne gudelæren.
I Den Eldre Edda står diktet Voluspå. Voluspå forteller om hvordan verden ble til og kampen mellom det gode og vonde. Det kanskje mest kjente diktet i Den Eldre Edda er Håvamål som betyr "den høges tale". I Håvamål forteller Odin om en del leveregler som vikingene fulgte. Håvamål kan fortelle oss mye om hvordan vikingsamfunnet var.
Snorre Edda ble skrevet av Snorre Sturlason, en islandsk forfatter. En regner med at Snorre Edda bygger på Den Eldre Edda.
Også arkeologiske funn kan fortelle oss om dagligliv, religion og tankegang i gammel tid.

Hva som enn skjedde under den tiden menneskene trodde på den norrøne mytologien, er det uansett en spennende historie som ikke må bli glemt.


Annonse
Disclaimer: Alle dokumenter er kun for informasjon og ikke-kommersiell bruk. Alle stiler og oppgaver tilhører den opprinnelige skribent. Copyright © 2007 Mathisen IT Consult AS
Om Norsk Skoleforum