Forside / Artikkel

Rovdyr - en skade for bygdenorge?


Gjennomsnitt av 3 stemmer.


Ingen kommentarer. Bli den første!
Språk: Norsk (bokmål)
Klassetrinn: Ungdomsskolen
Essay om rovdyr

Bør vi drepe noen av rovdyrene som vi har i naturen? Må sauene gå i utmarka å beite? Spørsmålet om hvilket dyr som skal "sjefe" i utmarka er blitt stilt mange ganger, det er om sommeren det er mest debatter omkring saken. I Norge er det sauen det går hardest ut over.

Ulv og bjørn er registrert helt ned til Halden-området,
Dessuten finnes det ulv og bjørn som tar rein i Troms og Finnmark.
Så si er det rovdyr over hele landet men det finnes steder der det er helt ekstremt.
Dette beviser at rovdyr finnes over hele landet

Rovdyrkonnflikten er ikke noe som nettopp har kommet på bane. Den startetfor mange år siden. Dyerene ble redusert til et minimum tidlig i dette århundre. Både bjørn og ulv var i perioder på flere tiår funksjonelt utryddet.

Alle vet jo at bjørnen ble fredet i 1971, ulven i 1973 og jerven i 1982, det kan man finne ut ved å lese i avisa. Avisene og følger sakene på kloss hold, det er jo også skogsvoktere som er i skogen å ser om det er noen som jakter ulåvelig. Så i de siste årene har rovdyrene fått være i fred. Dette har før til en viss økning i bestanden av bjørn og jerv, men nå begynner folk å få nokk. De siste årene har ulven forsynt seg GROVT av sau og andre dyr. For å redusere skadene på husdyr skulle man tillate felling av dyr som gjorde skade eller i selvforsvar. Denne vanskelige konflikten har gjort at mange gårdsbruk har gitt opp kampen med myndighetene, og sluttet med dyr som går på beite. Dette har gjort til at har det blitt nærmere hundre tusen færre gårdsbruk med sau oppigjennom de siste årene.

Noen lurer nå på hvordan man kan bli kvitt de store rovdyrene. Senterpartiet har for eksempel et forslag om at Finland skal passe på ulven, Sverige tar seg av bjørnen, mens Norge passer på "de mindre" rovdyrene jerv og gaupe. Den ulven som blir igjen i Norge, blir da innesperret. Dette strider imot Bernkonvensjonen, og forrige gang et sånt forslag ble framlagt, fikk det 50 nordiske naturog miljøvernorganisasjoner i mot seg.

Men hvordan kan det ha seg at 90% av svenske bønder som har husdyr i ulveområdet aksepterer ulven? I Sverige, hvor det finnes over 50 ulver, er det påbudt å holde husdyr inngjerdet på innmark for ikke å skade skogen, som svenskene er så stolte og opptatt av. Dessuten må svenske bønder ha daglig tilsyn med sine dyr på beite, det må de jo gjøre for å oppdage eventuelle syke dyr, og få dem behandlet. Når det er slik forskjell åp svensker og nordmenn ja da er det noe som er galt

Det at bjørn, jerv og ulv er fredet er jo hovedgrunnen til at de finnes her til lands. Hadde det ikke vært for at de ble det, hadde det antagelig ikke vært igjen noen. Folk har her i landet har alltids jaktet på rovdyrene. Gaupa er mer vanskelig å bli kvitt, siden bestanden er så stor, og det er også jakt hvert år på den, dette gjør de jo for å ikke ha bestanden så stor, de vil nemmelig ikke at detskal øke for mye.

Men ulven er nesten blitt en helt annen sak. Hvis sauedrapene fortsetter, kan det hende bøndene slutter med sauetdrift. Det hadde vært en katastrofe for norsk næring. Atsauedriften kan opphøre er jo ikke bra, for hva skal de drive med da? Å begynne med noe helt annet for eksempel kjøttproduksjon, det er jo helt elendig. Fordi det har vist seg å være lite effektivt. Rovdyrene skremmer jo dyra slik at de ikke vil være ute på beite.

Hva med bosettingen? Hvis det er ulv og bjørn i nærområdet får ikke flere folk lyst til å flytte dit, det kan kanskje øke antallet turister som kommer for å se beista, men ikke innbyggertallet, for hvem vil vel bo nær en svær bjørn? Nå sies det at både bjørn og ulv skyr mennesker, så det vil vel foreløpig ikke være noe problem, men om noen år, hvis ulv og bjørnestammen har vokst seg for stor, og elgestammen har blitt spist opp, da kan det enten være farligere for menneskene som bor i området der rovdyrene er.

Men hva kan man gjøre for å begrense sauedrapene som utføres av rovdyr? En bonde kan ha sauene inngjerdet ved gården sin, men likevel kan bjørnen klare å komme seg inn og ta seg sau. Det er altså helt nytteløst. I Hedmark har saueeierne funnet på å ha ett tilsyn med sauen som er omtrent 1/2 time per sau på beite, men det er ikke noe imot hva de gjør i Sverige. Verdien av dette arbeidet er på cirka 8 millioner. Hadde vi økt tilsynet til 2 timer per sau, må vi få tilført 22 millioner kroner, som dere ser er dette en pris som ikke er akseptabel. I Trysil og Engerdal, som har et så stort tilsyn, er likevel tapet på 10%. Hvor mye ville det ikke koste å gjete sauene?
Rovdyra klarer jo ikke å holde fingra av fatet !

Mange bønder bruker retten til å verne om egne dyr som argument for å skyte bjørn, ulv, jerv og gaupe, mens naturvernerne bruker Bernkonvensjonen, der det står at "Alle nordiske land har forpliktelser under konvensjonen for å sikre populasjon av alle rovdyrarter som eksisterer på deres eget territorium, uavhengig av gjennomføringen av positive vernetiltak i nabolandene." Dette betyr at staten bryter regelen når den gir fellingstillatelse på ulv og bjørn, siden stammene ikke er levedyktige. Bøndene er lure, når de har skutt et rovdyr så sier de enten at det var i selvforsvar, eller så sier de at det var for å beskytte dyra sine. Det er jo ikke det som er sant, men er dette greit?

F.eks: hvor store skader kan egentlig 20 ulver, 40 bjørner, noen jerv og 500 gauper gjøre? Utgjør de virkelig en trussel mot "bygdenorge"? Er det riktig å skyte rovdyra? Er det riktig å kalle rovdyr for et udyr, når den dreper for å leve? I motsetning til sauebøndene og deres kunder, har ikke gaupe, jerv og ulv muligheten til å være vegetarianere, det hadde vært helt snodig. Og hva med det store flertallet av sauer som dør av naturlige årsaker? De kommer ikke like lett på TV som rovdyrdrepte sauer gjør, bare fordi de er det store flertallet. Ikke alt er rovdyrets skyld!

Sauenæringen må vel som all annen næringsvirksomhet finne seg i å tilpasse driften etter hvordan det er fra naturens side. Å la andre arter eksistere i levedyktige bestander, utgjør grenser de må tilpasse seg. Det er ingen mening i at et rikt land som Norge skal være alene i verden om å slippe sau fritt på beite i rovdyrterrengog så klage og syte.

Jeg tar ingens side, men vi mennesker kan jo ikke bestemme over naturen og dyrene som bor i den. Dyrene har et instinkt som sier en ting: DREP. Mennesket dreper også andre dyr for å overleve, og det samme gjør rovdyra. Det er ikke meningen at vi mennesker skal være "enehærskere" over alt på denne jord. Men vi tror jo det !


Annonse
Disclaimer: Alle dokumenter er kun for informasjon og ikke-kommersiell bruk. Alle stiler og oppgaver tilhører den opprinnelige skribent. Copyright © 2007 Mathisen IT Consult AS
Om Norsk Skoleforum