Forside / Artikkel

adolf og nazistene


Gjennomsnitt av 9 stemmer.


Ingen kommentarer. Bli den første!
Skrevet av tarald rygnestad
Språk: Norsk (bokmål)
Klassetrinn: Ungdomsskolen
seroppgave om adolf hitler og nazistene

Adolf Hitler og nazistene
Adolf Hitler Var født den 20. april 1889 i braunau-am-inn i østerike. Adolp sin far heita Alois og mora heita Klara, ho hadde sansynlig vis født to andre barn før Adolf ( Gustav og Ida ) han begynte på skole da han var seks år på den tiden fikk han en bror som døde da han var seks og ei søster som levde ei god stund ( vett ikke hvor lenge ).
Fra 30. Januar 1933, da Adolf Hitler ble utnevnt som rikskansler i Tyskland, begynte undertrykkelsen av ikke bare jøder, men også diskriminering av dem som tenkte annerledes, sigøynere, utviklingshemmede, gamle og syke - i det hele tatt alle som var annerledes enn "den germanske rase"dei ble kalt den artiske rasen. "Den germanske rasen" er mennesker som er omtalt som høyvokste, blonde og blåøyde. De kommer egentlig fra områdene rundt den sørlige delen av østersjøen. Antisemittismen var viktig for Hitler. Han brukte den som forklaring til alt det som var feil og uriktig i samfunnet. Uttrykket ble også brukt til å få politikerne på hans side. Det var det midlet han brukte for å oppnå det han ønsket, nemlig en ren "germansk rase". Folk trodde på ham, ikke minst fordi han reddet Tyskland ut av den økonomiske krisen fra 1929-33 og på grunn av hans evne til å påvirke folk. Men det er helt klart at Hitler fikk sin drivkraft fra tider langt tilbake. For jødefiendtlighet har alltid fantes, og mange av motivene for jødeforfølgelsene henger sammen.
Nazismen (nasjonalsosialismen) er opprinnelig bygd på politiske strømninger som gjorde seg gjeldene i Østerrike rundt 1900. Hovedtrekkene var dominert av nasjonalisme, antisemittisme og mistillit til de demokratiske styreformene.
Nasjonalsosialismen hadde ikke noe klart ideologisk innhold. Partiet hadde et program i 1920 på 25 punkter utarbeidet av; Gottfried Feder, Dietrich Eckart og Adolf Hitler. De bygde på gjenfortolkninger av nasjonalsosialistiske og raseideologiske forfattere.
I Mein Kampf forsøkte Hitler å gi en sammenfattende oversikt over nasjonalsosialismens ideologiske innhold.
Når Tyskland kapitulerte i 1945 ble alle nasjonalsosialistiske organisasjoner strengt forbudt. Senere forsøk på å skape nye nasjonalsosialistiske grupper har ikke vunnet særlig fram; Nynazismen.

En nynazistisk gruppe er en gruppe med klare tydelige nazistiske trekk. En del nynazistiske grupper har oppstått i en rekke land etter andre verdenskrig. I Tyskland har mange slike partier oppnådd representasjon i noen av delstatsparlamentene.
Betegnelsen benyttes ofte generelt om ytterliggående nasjonalistiske partier, særlig også hvis de har rasediskriminerende mål. Men bare i noen få av disse tilfellene har partiene vedgått å ha et forbile i den tyske nasjonalsosialismen.

Det største partiet er Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), hadde i 1964-68 representanter i sju av Tysklands delstatsparlamenter. Men i 1972 var alle disse plassene tapt. STILL DEG DETTE SPØRSMÅLET: Hvorfor tror dere at Nynazister forsetter med noe av det samme som Hitler og co.?? Hvrfor hate jøder og svarte????
Jødene har blitt forfulgt gjennom mange århundrer. Det finnes eksempler på jødeforfølgelser og undertrykkelse av jøder helt fra Mosebøkene. Denne feligheten foregår fortsatt. Jødene har fått skylden for åha dreptJesus og skylden for Svartedauden. Jødene har fått skylden for det meste som er galt i verden. Mange av jødene var flinke og rike forretningsfolk, og det var ikke få som var misunnelige på dem, spesielt da det var økonomisk krise i Tyskland.

Bakrunn til forfølgelse
Motivene har som sagt sine røtter langt tilbake i tid. Det har vært religiøse, politiske, økonomiske og sosiale motiver bak jødeforfølgelsene og undertrykkelsen av jødene. Men det har også vært frykt, fordommer og overtro som har vært bakgrunnen. Et begrep som kom i 1870-årene i Tyskland var antisemittisme. Antisemittisme er en betegnelse for det jødefiendskap og de forfølgelser som har funnet sted på 1800- og 1900-tallet. Antisemittisme er et rasistisk uttrykk.

Mein Kampf
"Mein Kampf" var "bibelen" til Nasjonalistpartiet i Tyskland. Hitler skrev den da han satt fengslet i Landsberg for høyforræderi. Her la Hitler fram sine raseteorier og utenrikspolitikk på grunnlag av antisemittismen. Etter at Hitler kom til makten, fulgte han det han hadde lagt frem i "Mein Kampf". I boken hadde Hitler skrevet om at jødene hadde skylden for alt det gale i verden, og at de var "undermennesker". Han gav dem skylden for tapet i 1. verdenskrig, for Versailles-traktaten og de konsekvensene den fikk for Tyskland.Hitler fortalte med glød at jødene og jødedommen var tyskernes farligste og verste fiender, og tyskerne stolte og trodde påham.


Den ariske rase
En ren arisk rase som hersket over verden var målet for Hitler og nazistene. Alle som ikke hadde blondt hår og blå øyne skulle utryddes. Geneksperimentering var derfor aktuelt for Hitler og nazistene. Dr. Josef Mengele geneksperimenterte særlig med tvillinger og sigøynere. Hver gang tog med fanger og dødsdømte kom, stod han og speidet etter kvinner, menn eller barn han kunne bruke til sine eksperimenter. De fleste som ble sendt til gasskamrene, var egentlig heldigere enn de som ble sendt til geneksperimentering.
En konklusjon å ta er at vi aldri bør glemme hva som skjedde, nesten ti millioner mennesker ble drept på fem år. Mange mennesker i skandinavia dyrker ennå denne kulturen, de kalles nynazister. De er nok de eneste som ikke ser alvoret i det som skjedde for omlag 55 år siden...


Annonse
Disclaimer: Alle dokumenter er kun for informasjon og ikke-kommersiell bruk. Alle stiler og oppgaver tilhører den opprinnelige skribent. Copyright © 2007 Mathisen IT Consult AS
Om Norsk Skoleforum