Forside / Artikkel

Realismen fakta


Ingen stemmer er registrert.


Les kommentarer (1 stk)
Språk: Norsk (bokmål)
Klassetrinn: Ungdomsskolen

"muligens noen skrive feil

- Forfatter
Mens det i nasjonalromantikken ble lagt stor vekt på følelser og fantasi, ble de norske forfatterne fra 1870-åra og utover i rundt 15 år mer og mer opptatt av å beskrive virkeligheten objektivt - og det er nettopp derfor denne spennende perioden kalles realisme.
Sannhet var et av de viktigste stikkordene i denne perioden; sannheten om alt det urettferdige i samfunnet skulle fram, og umoralen og hykleriet skulle avsløres og gjøres noe med.
Realismen, som var et opprør mot det gamle, skulle være virkelighetstro og den skulle forandre samfunnet - dette var tida forfatterne trodde på det de skrev og at det de skrev betydde noe.

Etterhvert som tida gikk ville bøndene ha mer å si i samfunnet, og det var stadig konflikter mellom dem og embetsmennene. Hele samfunnet gikk gradvis fra å være et bondesamfunn til å bli et industrisamfunn i denne perioden, og levekårene og maktforholdene ble snudd på hodet.

Norge ble også påvirket av utlandet. Forfatterne var for eksempel opptatte av at enkeltindividene skulle ha større frihet - akkurat som det var i andre deler av Europa.
Ellers fikk den danske litteraturkritikeren Georg Brandes etterhvert mye å si for de norske forfatterne i realismen; han formidlet europeiske tanker og ideer. Han oppfordret dikterne til "å sette problemer under debatt"; til å bruke diktningen til å ta opp samfunnsproblemer.
Disse ordene ble stående og står fremdeles som slagordet for realismen.
Andre viktige realistiske forfattere utenfor Norges landegrenser var kjente forfattere som Leo Tolstoj og Gustave Flaubert.

Den politiske aktiviteten økte også mye i den realistiske perioden, og i 1884 fikk vi vårt første parti, Venstre.

Forfatterne i realismen angrep det de mente måtte forandres i samfunnet, og de viktigste emnene de tok opp var
* forretningsmoralen og det nye økonomiske livet (fra u-land til i-land)
* religion og kirke
* politikk
* samliv og ekteskap
* kvinnenes stilling
* oppdragelse og skole
* fattig og rik
Kort og godt; de skrev om undertrykkelsen og urettferdigheten i samfunnet.
Målet med denne diktningen var å:
* forandre samfunnet
* gi enkeltmennesket frihet
* gjøre framskritt
Forfatterne ville provosere og få fram diskusjoner med diktningen sin så folk flest også kunne være med på å forandre samfunnet.

Forfatterne i realismen brukte lite lyrikk når de skrev; alt skulle være "rett fram" - og det skulle gå an å lese forfatternes egne meninger ut av handlingene i romanene - for det var nemlig for det aller meste bare romaner og andre dramatiske tekster det gikk på.
Ofte var faktisk kvinner hovedpersonene i romanene, siden det var de som var mest undertrykt i samfunnet.
Personene i romanene var svært realistiske; de var akkurat som vanlige mennesker satt sammen av mange forskjellige typer motstridende følelser - de hadde sjel og personlighet!

De mest kjente forfatterne fra denne perioden er de vi kaller "de fire store"; Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland og Jonas Lie.Disclaimer: Alle dokumenter er kun for informasjon og ikke-kommersiell bruk. Alle stiler og oppgaver tilhører den opprinnelige skribent. Copyright © 2007 Mathisen IT Consult AS
Om Norsk Skoleforum